Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi

Xəbərlər
Xəbərlər

Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Şirin Həsən oğlu Rzayev vəfat edib

14.02.2020

Şirin Həsən oğlu Rzayev 1942-ci il aprel ayının 25-də Gəncə şəhərində anadan olub.
1968-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının (indiki Musiqi Akademiyası) xor-dirijorluğu fakültəsini əla diplomla bitirmişdir. 1968-1969-cu illərdə Konservatoriyada müəllim, 1969-1974-cü illərdə isə Gəncə orta ixtisas Musiqi məktəbinin direktoru və xor-dirijoru müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir.
1969-cu ildə Şirin Rzayev Gəncədə ilk dəfə Simfonik Orkestr yaratmış və onun baş dirijoru kimi 1980-ci illərin sonunadək fəaliyyət göstərmişdir.
Görkəmli bəstəkarlarımız Q.Qarayev, F.Əmirov, C.Cahangirov və böyük dirijorumuz Niyazi bu simfonik orkestrin fəaliyyətinə yüksək qiymət vermişlər.
1970-1985-ci illərdə Şirin Rzayev Gəncədə keçirilən "Mahnı bayramları"nın baş dirijoru və ya musiqi rəhbəri olmuşdur. 1980-92-ci illərdə yaradıcısı olduğu "Şərəfxanlı" El nəğmələri teatrının bədii rəhbəri olmuşdur. 1981-ci ildə Moskvada keçirilmiş ümumittifaq müsabiqəsində “Şərəfxanlı” El nəğmələri teatrı birinci yeri tutmuş və Şirin Rzayev “Qızıl medalla” təltif olunmuşdur. 1980-ci ildən başlayaraq “Şərəfxanlı” El nəğmələri teatrı Bakı şəhərində Respublika sarayında keçirilən Dövlət konsertlərinin on ildən artıq iştirakçısı olmuşdur.
Azərbaycan SSR Əməkdar mədəniyyət işçisi (1985), Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının direktoru, Kamera orkestrinin bədii rəhbəri.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Gəncədə olarkən Gəncə Musiqi evi Simfonik orkestrinin (1971-ci il) və “Şərəfxanlı” El nəğmələri teatrı folklor xorunun (1980-ci il) konsertlərində şəxsən iştirak etmişdir və tövsiyyələrini vermişdir.
1985-ci ildə zəhmətkeşlərin estetik tərbiyəsində göstərdiyi xidmətlərinə görə Şirin Rzayevə Azərbaycan SSR əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adı verilmişdir.
1990-1997-ci illərdə Şirin Rzayev Gəncə Dövlət Filarmoniyasının direktoru və bədii şurasının sədri kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1993-cü ilin may ayında onun rəhbərliyi ilə Filarmoniyanın “Göy-göl” Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblı Naxçıvanda Heydər Əliyevin 70 illik yubileyi münasibətilə konsertlər vermişdir. Ulu öndər Şirin Rzayevi və kollektivin bir neçə üzvünü qəbul edərək öz təşəkkürünü bildirmişdir.
1995-ci ildən 2011-ci ilədək Gəncə Dövlət Kamera Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru olmuşdur. 1960-cı ildən bugünədək Şirin Rzayev bir pedaqoq, müəllim kimi gənc istedadların hazırlanmasında və üzə çıxmasında əlindən gələni əsirgəmir.
Rəhbərlik etdiyi kollektiv və şəxsən Şirin Rzayev Beynəlxalq festivalların laureatı adına layiq görülmüşlər.
1982-1992-ci illər ərzində Şirin Rzayev Gəncə şəhər xalq deputatları sovetinə deputat seçilmiş və 1993-cü ildən YAP Gəncə şəhər konfransına üzv seçilmişdir.
Azərbaycan mədəniyyətinə böyük itki üzv vermişdir. Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Şirin Həsən oğlu Rzayev 2020-ci ilin 13 fevral tarixdə Gəncə şəhərində vəfat edib.
Allah rəhmət eləsin!

 

39 KB