Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

Gəncə Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi

Tabe təşkilatlar

Kəlbəcər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Kəlbəcər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin ilk dəfə Kəlbəcər rayon Kitabxanası Qiraətxana adı ilə 1947-ci ildə yaranıb. Mərkəzi Kitabxana Sisteminin yaranma tarixi 1976-cı ilə təsadüf edilir. 1993-cü ilin aprel ayının 2-də Kəlbəcər rayonu işğal olunmuş kitabxanaya aid bütün sənədlər və kitablar işğal altında qalmışdır. Hal-hazırda Mərkəzləşmiş Kitabxana Sistemi Gəncə şəhərində Qaçqın və Məcburi köçkünlər üçün yeni salınmış qəsəbədə Uşaq İncəsənət Məktəbinə məxsus binanın 6 otağında fəaliyyət göstərir. Hazırda kitabxananın 100638 nüsxə kitab fondu var. Mərkəzləşmiş Kitabxana Sistemində Oxuculara xidmət şöbəsi, Uşaq şöbəsi, Kitabişləmə və komplektləşdirmə şöbəsi, Metodika və biblioqrafiya şöbəsi, İnformasiya-resurs şöbəsi və kitabxana-biblioqrafiya prosseslərinin avtomatlaşdırma şöbəsi fəaliyyət göstərir. Kəlbəcər rayonunun 1 Mərkəziləşdirilmiş Kitabxana Sistemi və 79 kənd kitabxana filialları fəaliyyət göstərir.